99133971
Ποιοί Είμαστε
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Χορωδία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ»

 

Gamos 1

 

 

 

 

Αγαπητοί μελλόνυμφοι,

ο γάμος είναι «μυστήριο μέγα», μας λέγει ο Απ.Παύλος. Είναι μια από τις σημαντικότερες στιγμές του ανθρώπου. Γι’ αυτό τώρα που προγραμματίζετε να έλθετε «εἰς γάμου κοινωνίαν» πρέπει όλα να είναι κατ’ άριστο τρόπο οργανωμένα, διότι θα αποτελούν τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής.

Για το σκοπό αυτό, η χορωδία μας, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ» μπορεί να αναλάβει το ψαλτικό μέρος τους γάμου σας.

Η Χορωδία μας είναι βυζαντινή και ειδικευμένη στα μυστήρια του Γάμου και της Βάπτισης. Αποτελείται από έμπειρους ιεροψάλτες με πολυετή πείρα στη ψαλτική τέχνη. Όλοι οι χορωδοί με ομόστολη εμφάνιση, ψάλλουμε βυζαντινούς ύμνους πριν την έναρξη της Ακολουθίας, όταν οι καλεσμένοι σας μαζεύονται στην Εκκλησία και σας περιμένουν, συνεχίζουμε κατά την είσοδο του γαμπρού και της νύφης στο Ναό, καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιερού Μυστηρίου, αλλά και μετά το πέρας του, καθ’ όν χρόνο κάποιοι από τους καλεσμένους σας θα σας χαιρετήσουν μέσα στην Εκκλησία.

Η παρουσία της βυζαντινής χορωδίας μας στο γάμο σας θα αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις σε σας και τους καλεσμένους σας με τη βυζαντινή μουσική απόδοση των τροπαρίων που πλαισιώνουν τις πανέμορφες ευχές της ιερολογίας του γάμου. Αναλαμβάνουμε γάμους σε ολόκληρη την Κύπρο.

Σας ευχόμαστε όπως ο Νυμφαγωγός της Εκκλησίας μας Χριστός, σας ευλογεί και σας κατευθύνει προς την Ουράνιο Βασιλεία του.

Με χριστιανική αγάπη

Βασίλειος Πηλαβάκης

Χοράρχης Βυζαντινής Χορωδίας

«Απόστολος Ανδρέας Μέσα Γειτονιάς»

 

Οδηγίες γάμου

Για την έκδοση Άδειας Γάμου μεταξύ δύο Ορθοδόξων απαιτούνται τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

 1. Ταυτότητες.

 2. Πιστοποιητικά Γεννήσεως (Πρωτότυπα).

 3. Βεβαιώσεις ότι υποβλήθηκαν σε εξετάσεις Μεσογειακής Αναιμίας.

 4. Πιστοποιητικά Αγαμίας (εκδίδονται από τον ιερέα της ενορίας του κάθε ενδιαφερομένου, εφόσον προσκομισθούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα σημεία 1,2 και 3. Αν η μητέρα είναι πρόσφυγας, τότε αυτό εκδίδεται από τη Μητρόπολη στην οποίαν  ανήκε η μητέρα πριν το 1974).

 5. Ένορκος Δήλωση (απαιτείται εφ’ όσον ο ιερέας που θα εκδώσει το πιστοποιητικό αγαμίας, δε γνωρίζει τον ενδιαφερόμενο η εάν ο ενδιαφερόμενος διαμένει σε άλλη ενορία η έζησε η ζει στο εξωτερικό. Αντίγραφα ενόρκων δηλώσεων διατίθενται στο γραφείο αδειών γάμου και υπογράφονται στον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου).

 6. Πιστοποιητικό για έκδοση άδειας γάμου (ετοιμάζεται από τον ιερέα που θα τελέσει το γάμο).

 7. Αμοιβαία συναίνεση-δήλωση η οποία ετοιμάζεται από τον ιερέα του ναού που θα γίνει ο γάμος και υπογράφεται από τους ενδιαφερομένους. Τα δικαιολογητικά στα σημεία 6 και 7 εκδίδονται αφού προσκομισθούν τα δικαιολογητικά στα σημεία 1,2,3 και 4.

 8. Απόδειξη πληρωμής δικαιωμάτων μεταφοράς γάμου εφ’ όσον ο γάμος θα τελεσθεί σ’ άλλη ενορία από αυτή της νύμφης.

 9. Για τη σύναψη γάμου απαραιτήτως και οι δύο ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εφ’ όσον ο ένας η και οι δύο ενδιαφερόμενοι είναι ανήλικοι απαιτείται η γραπτή  συγκατάθεση  των γονέων και έγκριση από το Μητροπολίτη.

 10. Σε περίπτωση κατα την οποία τα πρόσωπα που πρόκειται να συνάψουν γάμο, έχουν διαφορά ηλικίας, που υπερβαίνει τα 25 έτη, για την τέλεση του γάμου απαιτείται ειδική άδεια του Αρχιερέως του τόπου τελέσεως του γάμου.

 11. Εάν ο ένας η και οι δύο ενδιαφερόμενοι έχουν τελέσει προηγουμένως άλλο γάμο θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν το πρωτότυπο Εκκλησιαστικό Διαζύγιο και το πρωτότυπο Πολιτικό Διαζύγιο.

 12. Όλα τα έγγραφα που θα προσκομισθούν πρέπει απαραιτήτως να είναι πρωτότυπα η ακριβή αντίγραφα, πιστοποιημένα από  Πιστοποιούντα Υπάλληλο. Όλα τα έγγραφα (εκτός των ταυτοτήτων) φυλάσσονται  στην Ι.Μ. Λεμεσού.

 13.  Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται στις οδηγίες αυτές και για οποιαδήποτε άλλη δυσκολία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αδειών Γάμου της Ιεράς Μητροπόλεως. Τηλ.: 25864303, 25864304

Gamos 12

 ΜΙΚΤΟΙ  ΓΑΜΟΙ

Οδηγίες προς έκδοση Άδειας Μικτού Γάμου

 Μεταξύ ενός Χριστιανού Ορθόδοξου και ενός ετεροδόξου, μέλους άλλης χριστιανικής ομολογίας, χρειάζεται να υποβληθούν τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

Για τον Ορθόδοξο:

 1. Ταυτότητα ή Διαβατήριο

 2. Πιστοποιητικό Γεννήσεως (Πρωτότυπο)

 3. Βεβαίωση (όχι την κάρτα) Μεσογειακής Αναιμίας

 4. Πιστοποιητικό Αγαμίας (εκδίδεται από τον Ιερέα της ενορίας του ενδιαφερομένου, εφόσον προσκομισθούν τα δικαιολογητικά και των δύο ενδιαφερομένων που αναφέρονται στα σημεία 1,2 και 3. Σε περίπτωση που η μητέρα είναι πρόσφυγας τότε αυτό εκδίδεται από την Μητρόπολη στην οποία ανήκε η μητέρα πριν το 1974)

 5. Ένορκος δήλωση (απαιτείται σε περίπτωση που ο Ιερέας, ο οποίος θα εκδώσει το πιστοποιητικό αγαμίας, δεν γνωρίζει τον ενδιαφερόμενο ή εάν ο ενδιαφερόμενος  διαμένει σε άλλη ενορία ή έζησε ή ζει στο εξωτερικό. Αντίγραφα Ενόρκων Δηλώσεων διατίθενται από το Γραφείο Αδειών Γάμου και υπογράφονται στον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου).

Gamos 14

Ημέρες που ΔΕΝ επιτρέπεται η τέλεση γάμου

Σύμφωνα με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου δεν επιτρέπεται η τέλεση γάμου κατά τις πιο κάτω μέρες:

 1. 14 Σεπτεμβρίου, εορτή του Τιμίου Σταυρού.

 2. Από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων των δύο ημερομηνιών.

 3. 5 και 6 Ιανουαρίου, παραμονή και εορτή των Θεοφανείων.

 4. Από την Παρασκευή της Τυρινής μέχρι την Κυριακή του Πάσχα, συμπεριλαμβανομένων των δύο ημερομηνιών.

 5. Από την 1η μέχρι την 15ην Αυγούστου, συμπεριλαμβανομένων των δύο ημερομηνιών.

 6. 29 Αυγούστου, εορτή του Τιμίου Προδρόμου.

 7. Όλες τις Τετάρτες και Παρασκευές εκτός εκείνων που επιτρέπεται η κρεοφαγία.

Gamos 13

 

 

 

 

Οδηγίες βάπτισης

Χορωδία για βαπτίσεις Απ.Ανδρέας

Η χορωδία μας, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ» μπορεί να αναλάβει και το ψαλτικό μέρος της βάπτισης του παιδιού σας.

Loizos

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Βασίλειος Πηλαβάκης

 99 133 971

info@apostolosandreas.org

ApAndreasChurch1024x683

Εκκλησία Τιμίου Προδρόμου

Εκκλησία Τιμίου Προδρόμου

 

 

Videos ΧΟΡΩΔΙΑΣ

Videos

Video 1 «Σε υμνούμεν»

Video 2 «Υμνήσωμεν πάντες»

Video 3 «Άξιόν εστιν»

Video 4 «Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι»

Video 5 «Συναπτή»

Video 6 «Κύριε ο Θεός ημών δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς»

Video 7 «Απόστολος»

Video 8 «Πάτερ ημών»

Video 9 «Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι»

Video 10 «Ησαΐα χόρευε»

Video 11 «Άγιοι μάρτυρες»

Video 12 «Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός»

Video 13 «Την παγκόσμιον δόξαν»

Video 14 «Εν τη ερυθρά θαλάσση»

Video 15 «Αναστάσεως ημέρα»

Video 16 «Χριστός ανέστη»

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 99133971

Όνομα (απαραίτητο)

Email(απαραίτητο)

Τηλέφωνο

Θέμα

Το Μήνυμα Σας

Email: info@apostolosandreas.org